رستوران پاتریس شیراز

رستوران پاتریس شیراز

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

رستوران پاتریس

آدرس رستوران : ایران، استان فارس، شیراز، بلوار صنایع ، کوچه ١۶ دکتر حسابی ، انتهای کوچه سمت راست

تلفن : 36353960 071

ساعت کار  : 12:30-15:30/19:30-23:30