رستوران هفت پیچ (شیراز)

رستوران هفت پیچ (شیراز)

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

رستوران هفت پیچ

آدرس رستوران : ایران، استان فارس، شیراز، سه راه نمازی، خیابان 9 دی، سمت راست، کوچه 30/6،ابتدای کوچه هفت پیچ

تلفن :  37396882 071

ساعت کار  : 8-23