رستوران جارچی باشی (اصفهان)

رستوران جارچی باشی (اصفهان)

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

رستوران جارچی باشی

آدرس رستوران : ایران، اصفهان، خیابان سپه، خیابان حکیم، کوچه هفتم یا کوچه باغ قلندرها، مجموعه تاریخی و اقامتی ملک سلطان جارچی باشی

تلفن : 32207453 031

ساعت کار رستوران : 12-23