رستوران ايتاليايى برگو (مشهد)

رستوران ايتاليايى برگو (مشهد)

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

رستوران ايتاليايى برگو (مشهد)

آدرس رستوران : ایران، خراسان رضوی، مشهد، بلوار وکیل آباد، بين هنرستان و هاشمیه، نرسیده به سامانيه

تلفن : 38704404 051

ساعت کار رستوران : 12:30-15:30/19-24