خانه صالحی(موزه لباس های سنتی و آیینی ایران)

 خانه صالحی(موزه لباس های سنتی و آیینی ایران)

نقد و بررسی

توضیحات

 خانه صالحی (موزه لباس های سنتی و آیینی ایران)

این خانه دارای دو بخش اندرونی و بیرونی است. بخش بیرونی آن دارای یک حیاط مرکزی و هشت اتاق در سه ضلع شمالی، غربی و شرقی است. این خانه دارای اتاق‌های سه دری و پنج دری همراه با تزيینات گره چینی، گچ‌کاری و سقف‌ های چوبی است. در ميانه حیاط این خانه، حوضی بیضی شکل قرار گرفته است. بدنه دیوارهای حیاط، کاشی‌ کاری شده و بر روی آن طرح‌های اسلیمی، گل و مرغ و نقوشی از پادشاهان و سربازان قاجار به تصویر کشیده شده است. در سال 1384 خورشيدي سازمان میراث فرهنگی این خانه را به موزه لباس‌ های سنتی و آیینی تبدیل كرد.

منبع : visitiran.ir/fa