بقعه پيغمبريه (چهار انبیا)

بقعه پيغمبريه (چهار انبیا)

نقد و بررسی

توضیحات

بقعه پيغمبريه در شرق خيابان پيغمبريه، ضلع جنوب غربي باغ چهلستون قرار گرفته و بنا بر اقوال مدفن چهار تن از پيامبردان به نام هاي «سلام»، «سلوم»، «سهولي» و «القيا» است. علاوه بر پيامبران نامبرده امامزاده صالح بن حسن(ع) نيز در اين مكان به خاك سپرده شده كه با توجه به اينكه مكان دقيق قبور پيامبردان مشخص نيست لذا بقعه براساس مدفن امامزاده شكل گرفته است.

بناي بقعه آجري بوه و شامل ايوان ستون دار با دو جفت ستون چوبي و ازاره سنگي مي باشد كه ديواره هاي آن گچبري شده اند. در پشت ايوان ابتدا فضاي پيش ورودي و سپس حرم قرار گرفته كه فضايي با پلان مربع و بر فراز آن گنبدي با كاربندي قرار گرفته است.

درشمال بقعه مدرسه پيغمبريه قرار گرفته است. باني اوليه مدرسه معلوم نيست و احتمالاً موفق به اتمام بنا نشده است. لذا وزير شاه عباس دوم به نام محمدتقي بن ميرزاهدايت ا… اصفهاني آن را در سال 1054 هجري قمري به اتمام راسند و كتيبه اي به خط نستعليق ممتاز منقور بر سنگ مرمر بالاي سردر ورودي نصب كرد.

اين مدرسه فاقد سردر و حياط آن تقريباً مربع شكل به طول 20 مرتي مي باشد. حجرات و مدرس در سه ضلع شرقي، شمالي و جنوبي حياط است و سمت خيابان پيغمبريه فاقد بنا مي باشد. مدرسه در مجموع داراي 11 حجره به مساحت¬هاي مختلف است كه برخي داراي ايوانچه و برخي فاقد آنند. مدرس در ضلع جنوبي مدرسه واقع شده و داراي دو فضا با پلان هاي مربع و مستطيل بود كه اولي در حكم گنبدخانه و دومي در حكم شبستان مي باشد. فضاي گنبدخانه داراي طول و عرض حدود 80/6 متر بوده كه در بالا توسط كاربندي 24 تبديل به دايره شده و نهايتاً بر فراز آن گنبدي قرار گرفته است. مدرسه سابقاً به بقعه پيغمبريه راه داشته اما بعد از تعميرات ميرزامسعود شيخ الاسلام آن راه مسدود گرديده است. بقعه و مدرسه پيغمبريه به شماره 1774 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده اند.