امامزاده فاطمه اُخری(س) رشت

امامزاده فاطمه اُخری(س) رشت

نقد و بررسی

توضیحات

بقعه خواهر امام در محله موسوم به خواهر امام واقع در بافت قديمي شهر رشت، نزديك بازار قرار دارد و شامل بقعه و سر درب ورودي چوبي بزرگي است كه در دوره قاجاريه و به سبك و سياق معماري و آن دوره بنا شده است. سردرب بقعه داراي كاشيكاري و اشعاري در 9 بيت به تاريخ 1210 ه.ق است. اطاق، گنبد و نماي آن از آجرهاي لعاب دار فيروزه اي ساخته شده است، بناي اصل بقعه 8 هشت ضلعي كه طول هر ضلع آن 30/3 متر است و داراي چهار درب و چهار جهات اصلي است و از درب هاي شرقي و غربي، به دو جهت اصلي ديگر منتهي مي شود و درب ورودي اصلي بقعه در جنوب مورد استفاده واقع مي شود.

ضريح جوبي اين بقعه در سال 1343 تعويض و به جاي آن ضريح آهني با شيشه هاي رنگي كار گذاشته اند. گچ بري داخل كمربندي گنبد داراي آيت الكرسي به خط نستعليق بر زمينه سبز آب فيروزه اي به تاريخ 1306 ه.ق است كه خوشنويس آن «محمدميرزا» به دستور «حسام السلطنه» به اهتمام «ميرزا عبادقاجار مسعودي»و عمل «حاجي غلامحسين» است كتيبه اي در جلوي درب حرم به چشم مي خورد كه بر روي آن «ناصرالدين شاه قاجار» فرمان معافيت مالياتي خبازان به خطر ملك محمدقزويني در سال 1272 ه.ق آمده است. سربندي اوليه آن و زيرسازي آن از چوب بوده كه به طور كلي در اثر عوامل جوي و اقليمي تخريب شده است لذا در سال هاي گذشته به سبك و سياق معماري اوليه مورد مرمت و احياء قرار گرفته است. جلوي بقعه به طول 20 متر و عرض 50/4 متر است كه در وسط اين ايوان سرسراي است كه از زير آن به طرف درب اصلي بقعه مي روند طول اين سرسرا 60/8×32/4 متر است.