امامزاده ولی ضياءآباد قزوین

امامزاده ولی ضياءآباد قزوین

نقد و بررسی

ads

پیش فروش بلیط قطار

توضیحات

بناي امامزاده ولي- نوه امام موسي كاظم(ع) در كنار ميدان مركزي ضياءآباد قرار گرفته است. بناي اصلي بقعه داراي پلاني چهار ضلعي به ابعاد 30/4 متر مي باشد. ازاره بنا تا ارتفاع 10/1 متري سگي است و پس از آن جرزها با آجر چيده شده و در نماي خارجي داراي طاق نما مي باشند. گنبد بنا آجري و دو پوش است كه به سبك معماري ايلخاني بنا شده است. اين گنبد داراي گريوي بلند است و شلك آن نشان مي دهد كه در اثر بازسازي هاي متعدد از حالت اصلي خود خارج شده و احتمال مي رود كه مخروطي بوده باشد. داخل بقعه بسيار ساده و فاقد هرگونه تزييني است. سال ساخت اين بقعه معلوم نبوده و بر اساس طرح و سبك ساختمان آن مي توان بنا را ايلخاني دانست.