امامزاده اظهر بن علی شهر رزرن

امامزاده اظهر بن علی شهر رزرن

نقد و بررسی

ads

پیش فروش بلیط قطار

توضیحات

این امامزاده در 4 کیلومتری شهر رزن در شهرستان در گزین قرار دارد .شکل ظاهری بنا با گنبد مخروطی که 19 ترک دارد. ارتفاع آن حدود 20 متر است که قریب 8 متر آن ارتفاع برج و بقیه ارتفاع گردنی و گنبد مخروطی بنا است. این بنا دارای سردابه ای است که در زیر کف فضای امامزاده قرار دارد و قبر اصلی در سردابه می باشد .

قدمت این بنا به دوران ایلخانیان می رسد،گویا یک بار در زمان شاه عباس دوم صفوی (1056 ه.ش) بازسازی شده است . این بنا در تاریخ 2/12/27 به شماره 366 به ثبت آثار ملی کشور رسیده است.