امامزاده ابراهیم(ع) کنگاور

امامزاده ابراهیم(ع) کنگاور

نقد و بررسی

توضیحات

بناي قديمي بقعه امامزاده ابراهيم در گوشه شمال غربي بناي تاريخي كنگاور ساخته شده است كه بخش هاي زيادي از آن بر اثر زلزله سال 1366 تخريب شده و در بازسازي هاي بعدي، بقعه و مسجد بزرگ تري به جاي آن بنا گرديد. گنبد آن، روي يك چهار ديواري داراي گوشواره قرار داده شده و گنبد آن مدور و دوجداره بوده است. جداره بيروني گنبد بر روي ديوارهاي آجري ساده ساخته شد كه با دو مناره استوانه اي كوتاه، ورودي بقعه را آراستند. مسجدي نيز در شمال غربي بقعه امامزاده ابراهيم به صورت چهار ضلعي 55/7*33/7 متر بنا شده است. مسجد دو طبقه است كه طبقه فوقاني آن شبستان و تحتاني آن سردابه است. درِ مسجد از سمت شرق باز مي شود. سردر قدیمی امامزاده ابراهیم مهم ترین قسمتی که از بنای قدیمی بصورت سالم و تاریخی باقی مانده و متعلق به دوره ی ایلخانی است.