امامزاده اباذر قزوين

امامزاده اباذر قزوين

نقد و بررسی

توضیحات

امامزاده اباذر در روستايي به همين نام در فاصله 20 كيلومتري شمال شرقي قزوين بر بالاي بلندي واقع گرديده و بنا بر اعتقاد اهالي متعلق به فرزند امام جعفر صادق(ع) مي باشد. براي رسيدن به امامزاده بايد پله-هاي سنگي را از كنار جاده واقع در عمق دره پيمود تا به صفه مقبره رسيد.

بناي امامزاده بقعه اي كوچك به ابعاد داخلي 25/4 متر مي باشد كه هم اكنون توسط بناهاي الحاقي مشتمل بر ايوان ورودي، مسجد و … در برگرفته شده است. بقعه از سنگ هاي كوهي ساخته شده و با گنبد دو پوش آجري پوشش شده است.ازاره بقعه از كاشي بوده كه بنابر طرح و پخت مي توان آن را از آثار دوره قاجار دانست. علاوه بر ضريح در كنج بقعه سنگ قبري به ارتفاع تقريبي 40 سانتي متر به صورت سكو قرار گرفته كه داراي كتيبه كنده كاري شده ايلخاني مي باشد. ورودي بقعه در سمت شرق است كه در طرفين آن سنگ-هاي منقش به كتيبه قرار دارد و بسيار نفيس است. در دو طرف ورودي دو شباك سنگي با گره بندي قرار گرفته اند كه بيكي از آنها داراي كتيبه است. كتيبه ديگري نيز به عرض 60 سانتي متر در خارج بقعه قرار دارد كه تاريخ 693 را برخود دارد آثار ذكر شده اگرچه به قرن هفتم تعلق دارد اما شكل و اسلوب ساخت گنبد و بقعه شبيه بناهاي صفويه بوده و مي توان اينگونه نتيجه گيري كرد كه بناي اوليه دوره ايلخاني كه احتمالاً بسيار زيبا و باشكوه بوده به علت ويراني و تخريب در دوره صفويه بازسازي شده و كتيبه¬هاي آن روي بناي جديد نصب شده است. كاشي كاري گنبد و داخل بقعه نيز در زمان قاجاريه انجام گرفته است.