اقامتگاه بوم گردی ملک نادر مشهد

اقامتگاه بوم گردی ملک نادر مشهد

نقد و بررسی

توضیحات

اقامتگاه بوم گردی ملک نادر

آدرس : خراسان رضوی، مشهد، نرسيده به سد کارده، روستاي اندرخ

تلفن : 05132603624

تعداد اتاق : 9

تعداد تخت : 26

سال تأسیس:  1399