اقامتگاه بوم گردی جاده ابریشم مشهد

اقامتگاه بوم گردی جاده ابریشم مشهد

نقد و بررسی

توضیحات

اقامتگاه بوم گردی جاده ابریشم

آدرس : خراسان رضوی، مشهد، بخش احمدآباد، دهستان پیوه ژن، روستای درخت سپیدار

سال تأسیس:  1395

شماره تماس: 9151068359

ظرفیت : تعداد اتاق 9، تعداد تخت 45

تصاویر