اقامتگاه بوم گردی باباعلی مشهد

اقامتگاه بوم گردی باباعلی مشهد

نقد و بررسی

توضیحات

اقامتگاه بوم گردی باباعلی

آدرس : خراسان رضوی، مشهد، کيلومتر 70 جاده نيشابور، روستاي قاسم آباد بزرگ

تلفن : 05133633403

سال تأسیس : 1399

تعداد اتاق : 8

تعداد تخت : 35

تصاویر