برچسب: کاشان

گلابگیری

کاشان با عطر گلاب قمصر در اردیبهشت

کاشان با عطر گلاب قمصر آخر هفته ها به این فکر کرده اید که کجا برید سفر و از دود، ترافیک شهر فاصله بگیرید، در اواسط اردیبهشت زمانی که قمصر کاشان غرق در گلاب و عطر بوی گل محمدی است بهترین فرصت برای ساختن آخر هفته ای شگفت انگیز میان گل های محمدی است, از همین حالا تصور کنید و خودتون رو آماده یک سفر کوتاه در آخر هفته به کاشان بکنید. با مجله گردشگری ایران

ادامه مطلب