ترمینال یاسوج

ترمینال یاسوج

پایانه مسافربری یاسوج

نقد و بررسی

توضیحات

ترمینال مسافربری یاسوج

آدرس پایانه مسافربری : یاسوج بلوار کشاورز میدان دنا (ترمینال شهید قرنی یاسوج)

تلفن ترمینال : 07433330773 – 07433346730 – 07433227596

شرکت ها و تعاونی ها

آسیا سفر

شرکت مسافربری : آسیا سفر پایانه مسافربری یاسوج (تعاونی 13)

شماره تلفن تعاونی : 07433347366

مارال سیر

شرکت مسافربری : مارال سیر پایانه مسافربری یاسوج (تعاونی 10)

شماره تلفن تعاونی : 07433222301

راه پیما پارسیان

شرکت مسافربری : راه پیما پارسیان پایانه مسافربری یاسوج (تعاونی 9)

شماره تلفن تعاونی : 07433330773

لوان نور

شرکت مسافربری : لوان نور پایانه مسافربری یاسوج (تعاونی 8)

شماره تلفن تعاونی : 07433222067 – 07433331140

آریا سفر آسیا

شرکت مسافربری : آریا سفر آسیا پایانه مسافربری یاسوج (تعاونی 11)

شماره تلفن تعاونی : 07433331142

تک سفر

شرکت مسافربری : تک سفر پایانه مسافربری یاسوج (تعاونی 10)

شماره تلفن تعاونی : 07433346730

گچ ساران

شرکت مسافربری : گچ ساران پایانه مسافربری یاسوج

شماره تلفن تعاونی : 07433331179

مقاصد خروجی ترمینال

تهران  پایانه جنوب –  پایانه صفه (اصفهان )، پایانه کاوه (اصفهان ) – شیراز – آباده – یزد – مشهد (پایانه امام رضا)

مقاصد ورودی ترمینال

تهران پایانه جنوب – پایانه کرج – شهررضا – پایانه اهواز – بهبهان – خرمشهر – پایانه بندرعباس – قشم – شهرکرد – یزد – عسلویه