ترمینال (پایانه) مسافربری یاسوج

ترمینال (پایانه) مسافربری یاسوج

میانگین دیدگاه

توضیحات

ترمینال یاسوج

آدرس پایانه مسافربری : یاسوج بلوار کشاورز میدان دنا (ترمینال شهید قرنی یاسوج)

تلفن ترمینال : 07433330773 – 07433346730 – 07433227596

شرکت ها و تعاونی ها

آسیا سفر پایانه مسافربری یاسوج (تعاونی 13) : 07433347366

مارال سیر پایانه مسافربری یاسوج (تعاونی 10) : 07433222301

راه پیما پارسیان پایانه مسافربری یاسوج (تعاونی 9) : 07433330773

لوان نور پایانه مسافربری یاسوج (تعاونی 8) : 07433222067 – 07433331140

آریا سفر آسیا پایانه مسافربری یاسوج (تعاونی 11) : 07433331142

تک سفر پایانه مسافربری یاسوج (تعاونی 10) : 07433346730

گچ ساران پایانه مسافربری یاسوج : 07433331179

مقاصد خروجی ترمینال

تهران  پایانه جنوب –  پایانه صفه (اصفهان )، پایانه کاوه (اصفهان ) – شیراز – آباده – یزد – مشهد (پایانه امام رضا)

مقاصد ورودی ترمینال

تهران پایانه جنوب – پایانه کرج – شهررضا – پایانه اهواز – بهبهان – خرمشهر – پایانه بندرعباس – قشم – شهرکرد – یزد – عسلویه

دسته بندی ها

لیست مشابه