ترمینال کرمان

ترمینال کرمان

نقد و بررسی

ads

پیش فروش بلیط قطار

توضیحات

ترمینال مسافربری کرمان

آدرس پایانه مسافربری : کرمان، بزرگراه امام خمینی، ترمینال بزرگ آدینه کریمان کرمان

تلفن ترمینال :  32152698 –  32152717 – 034

شرکت ها و تعاونی ها

عدل پایانه کرمان

شرکت مسافربری : عدل پایانه کرمان (تعاونی 7)

شماره تلفن تعاونی :  32152727 – 034

پیک صبا  کرمان

شرکت مسافربری : پیک صبا پایانه کرمان (تعاونی 17)

شماره تلفن تعاونی :  32152746 – 034

ایران پیما کرمان

شرکت مسافربری : ایران پیما پایانه کرمان (تعاونی 1)

شماره تلفن : 4-03432152672 – 034

سیروسفر کرمان

شرکت مسافربری : سیروسفر پایانه کرمان

شماره تلفن تعاونی :  32152724 –  32152727 – 034

همسفر کرمان

شرکت مسافربری : همسفر پایانه کرمان

شماره تلفن تعاونی :  32152762 – 034

میهن نور کرمان

شرکت مسافربری : میهن نور پایانه کرمان (تعاونی 4)

شماره تلفن تعاونی :  32152698 –  32153612 – 034

رویال سفر کرمان

شرکت مسافربری : رویال سفر پایانه کرمان

شماره تلفن تعاونی :

لوان نور کرمان

شرکت مسافربری : لوان نور ترمینال کرمان (تعاونی 8)

شماره تلفن تعاونی : 3- 32152732  –  32153081 – 034

ماهان سفر کرمان

شرکت مسافربری : ماهان سفر ترمینال کرمان

شماره تلفن تعاونی : 8- 32152685  – 034

تک سفر ایرانیان کرمان

شرکت مسافربری : تک سفر ایرانیان پایانه کرمان

شماره تلفن تعاونی :  32152762 – 034

ترابر بی تا کرمان

شرکت مسافربری : ترابر بی تا پایانه کرمان (تعاونی 15)

شماره تلفن تعاونی : 32152690 – 034

مقاصد خروجی ترمینال کرمان

تهران (ترمینال جنوب)  – پایانه قم پایانه کرج – اصفهان (پایانه کاوه) – مشهد مقدس (پایانه امام رضا (ع) ) – پایانه بیرجند – اهواز – شیراز – راین – گلباف – بافت – بم – جیرفت – رفسنجان – سیرجان – شهر بابک – کهنوج – عنبرآباد – انار – پایانه رشت – زاهدان – ایرانشهر – چابهار – پایانه بندرعباس – کرمانشاه –  شهرکرد – پایانه خرم آبادپایانه یزد

مقاصد ورودی ترمینال کرمان

تهران – پایانه غرب (آزادی) – پایانه جنوب – پایانه بیهقی (آرژانتین) – پایانه ساری – آمل – بابل – کرج – اصفهان – پایانه صفه (اصفهان ) – پایانه کاوه (اصفهان ) – مشهد مقدس – بیرجند – پایانه اهواز – پایانه کاراندیش (شیراز) – راور – رفسنجان – سیرجان – کهنوج – پایانه رشت – لاهیجان – پایانه زاهدان – ایرانشهر – چابهار – پایانه بندرعباسپایانه کرمانشاهپایانه سنندجپایانه همدانپایانه شهرکرد – خرم آباد – یزد – پایانه گرگان