ترمینال مشگین‌ شهر

ترمینال مشگین‌ شهر

نقد و بررسی

توضیحات

ترمینال مسافربری مشگین‌ شهر

آدرس پایانه : استان اردبیل، شهرستان مشگین شهر، خیابان امام ، میدان جانبازان، ترمینال مسافربری شهرداری مشگین شهر

شماره تلفن ترمینال : ۰۴۵۳۲۵۳۷۲۰۰

شماره تلفن تعاونی ها

راه پیما (تعاونی 9)

شرکت مسافربری : راه پیما مشگین (تعاونی 9)

شماره تلفن تعاونی : 04532532116

پارسیان (تعاونی 14)

شرکت مسافربری : پارسیان مشگین (تعاونی 14)

شماره تلفن تعاونی : 04532552114

آسوده سفر

شرکت مسافربری : آسوده سفر مشگین شهر

شماره تلفن تعاونی : 0453253207

مقاصد خروجی ترمینال

مشگین شهر به تهران ترمینال غرب (آزادی)

مشگین شهر به قرچک

مشگین شهر به ترمینال تبریز

مشگین شهر به مهران

مقاصد ورودی ترمینال

هران به مشگین شهر

سلطان آباد به مشگین شهر

ترمینال کرج به مشگین شهر

تبریز به مشگین شهر

پارس آباد به مشگین شهر