ترمینال خلخال

ترمینال خلخال

نقد و بررسی

توضیحات

ترمینال مسافربری خلخال

آدرس پایانه : استان اردبیل، خلخال ، بلوار مصطفی خمینی ، پایانه مسافربری خلخال

شماره تلفن ترمینال : 04532452044

شماره تلفن تعاونی ها

ترابر بی تا خلخال (تعاونی 15) 04532452044

مقاصد

تهران – سلطان آباد تهران به خلخال – پایانه غرب (آزادی) به خلخال – سلطان آباد به خلخال