تاکسی سواری ترمینال شرق (سواری تهران به شمال)

تاکسی سواری ترمینال شرق (سواری تهران به شمال) تایید شده

نقد و بررسی

توضیحات

تاکسی بین شهری در واقع همان تاکسی های سمند و تاکسی پژو داخل ترمینال ها هستند که بین شهر تردد دارند.

سواری کرایه ها دارای نرخ تعیین شده توسط اتحادیه مربوطه هستند.

راننده های تاکسی شمال راننده های مورد تایید ناجا و دارای دفترچه کار کارت سلامت کارت عدم اعتیاد کارت هوشمند راننده کارت هوشمند ناوگان و سایر مدارک جهت شغل مسافربری می باشند.

شما مسافران عزیز از مبدا تا مقصد تحت پوشش بیمه البرز (فارغ از بیمه های ثالث و بدنه ) می باشید . هزینه این بیمه نیز بر روی بلیط محاسبه شده است.

شماره تماس : 77148449 021

 • تاکسی تهران شمال ترمینال شرق
 • سواری دربستی تهران به شمال
 • تاکسی دربستی شمال به تهران
 • سواری بین شهری تهران به شمال
 1. رزرو تاکسی بین شهری
 2. تاکسی تهران شمال
 3. دربستی تهران شمال
 4. ماشین دربستی بین شهری
 5. تاکسی دربستی تهران به امل – بابل – قائمشهر – ساری – بابلسر – محموداباد – نور – رویان – چمستان – پلور – هراز – تهران –
 6.  ارسال بار ارزان تهران به شمال

 قیمت تاکسی تهران به شمال

 1. قیمت تاکسی تهران به امل 190000
 2. قیمت تاکسی تهران به بابل 200000
 3. قیمت تاکسی تهران به قائمشهر ۲۲۰۰۰۰
 4. قیمت تاکسی تهران به ساری ۲۲۰۰۰۰
 5. قیمت تاکسی تهران به بابلسر ۲۲۰۰۰۰
 6. قیمت تاکسی محموداباد به تهران ۲۲۰۰۰۰
 7. قیمت تاکسی تهران به نور ۲۴۰۰۰۰
 8. قیمت تاکسی تهران به رویان ۲۵۰۰۰۰
 9. قیمت تاکسی تهران به چمستان ۲۵۰۰۰۰

 1. نرخ سواری بین شهری تهران قائمشهر و بالعکس نفری 220000
 2. نرخ سواری بین شهری تهران آمل و بالعکس 190000
 3. نرخ سواری بین شهری تهران بابل و بالعکس 200000
 4. نرخ سواری بین شهری تهران نور و بالعکس 240000
 5. نرخ سواری بین شهری تهران بابلسرو بالعکس 230000
 6. نرخ سواری بین شهری تهران رویان و بالعکس 250000
 7. نرخ سواری بین شهری تهران بهشهر و بالعکس 250000
 8. نرخ سواری بین شهری تهران فریدونکنار و بالعکس 230000
 9. نرخ سواری بین شهری تهران بابل از فیروزکوه 220000
 10. نرخ سواری بین شهری تهران بابلسر از فیروزکوه 250000
 11. نرخ سواری بین شهری تهران آمل از فیروزکوه 250000
 12. نرخ سواری بین شهری تهران نور از فیروزکوه 280000

تصاویر