برچسب: کوه فوجی

کوه فوجی (Mount Fuji)

کوه فوجی (Mount Fuji)

کوه فوجی (Mount Fuji) کوه فیجی که آتشفشانی با مخروط متقارن است، سمبل و نماد فرهنگ کشور ژاپن به شمار می‌رود. این کوه با ۳۷۷۶ متر ارتفاع، بلندترین کوه این کشور محسوب می‌شود که به خاطر بار معنایی تاریخی، فرهنگی و مذهبی‌اش، به مدت چند قرن است که زائران را به‌سوی خود جذب

ادامه مطلب