برچسب: بهترین فصل ژاپن

آب و هوای ژاپن

آب و هوای ژاپن,بهترین فصل ژاپن

آب و هوای ژاپن آب و هوای ژاپن : ژاپن مجموعه جزایری است که با طول زیاد از شمال به جنوب کشیده شده‌ است بیش از نیمی از ژاپن در منطقه معتدل قرار دارد. جزایر نواحی جنوبی نظیر اوکیناوا یا مجمع‌الجزایر اوگاساوارا آب وهوای گرمسیری و نواحی شمالی مانند هوکّایدو آب و هوای سردسیری

ادامه مطلب